Personeel log in »
Uw specialist in communicatie techniekVoor meer informatie bel 0591-788517
CTNED

Meten en controleren

Communicatie Techniek Nederland kan voor u alle glasvezelverbindingen meten. Dit gebeurt doormiddel van een OTDR (Optical time-domain reflectometer) deze meet de demping tussen 2 punten. 

De OTDR wordt aangesloten op de te meten glasvezelverbinding. Wanneer de meting begint, wordt een kortstondige lichtpuls de vezel in gestuurd. Deze lichtpuls verplaatst zich door de glasvezel. De reflectie van 
het licht die daarbij in de vezel optreedt door verontreinigingen in het glas reist in omgekeerde richting terug door de glasvezel naar de OTDR. Het optische niveau van dit signaal wordt hiervan gemeten en afgezet tegen de tijd die nodig was om heen en terug door de vezel te gaan. Op deze manier is het mogelijk een grafiek te genereren met daarin de demping (afname van het vermogen van het licht) van de glasvezel als functie van de afstand.

Deze metingen tonen aan wat de kwaliteit van de lassen en de verbinding is. Ook eventuele storingen en onderbrekingen kun je opsporen doordat de lengte van de kabel is te meten hierdoor kunnen we snel en precies de storing lokaliseren en oplossen.