Personeel log in »
Uw specialist in communicatie techniekVoor meer informatie bel 0591-788517
CTNED

Aanlegcontroles

Communicatie Techniek Nederland verzorgt voor hoofdaannemers en netwerkeigenaren aanlegcontroles.

Het uitgangspunt hierbij is een duurzaam en storingvrij netwerk.

Communicatie Techniek Nederland let hierbij op diepteligging, bescherming van de glasvezelkabel (en de overige kabels en leidingen) en de kwaliteit van het tracé. Natuurlijk spelen zaken als veiligheid en de gemeentelijke richtlijnen hierbij een belangrijke rol.