Personeel log in »
Uw specialist in communicatie techniekVoor meer informatie bel 0591-788517
CTNED

Steekproeven

Communicatie Techniek Nederland verzorgt voor hoofdaannemers en netwerkeigenaren steekproeven om er voor te zorgen dat tijdens de uitrol de kwaliteit op een hoog niveau blijft.

De Has controle kan door ons worden uitgevoerd bij iedere activatie, maar kan desgewenst ook al tijdens de uitrolfase.

Communicatie Techniek Nederland onderhoudt hiervoor zelf het klantcontact.