Alles over inblaasmachines!

Alles over inblaasmachines!

Inblaasmachines zijn een essentieel onderdeel van de glasvezeltechniek. Deze machines worden gebruikt om glasvezelkabels op efficiënte en nauwkeurige wijze te installeren in leidingen en buizen. De inblaasmachines zorgen ervoor dat de kabels op hun plaats blijven en beschermd worden tijdens de installatie, waardoor het risico op beschadiging wordt verminderd. In dit artikel bespreken wij dit stukje vakwerk verder.

Soorten inblaasmachines

Er zijn verschillende soorten inblaasmachines, die elk specifieke toepassingen hebben. Sommige inblaasmachines zijn ontworpen voor het installeren van kabels in kleine buizen, terwijl andere speciaal zijn ontworpen voor het installeren van kabels in grotere leidingen. Er zijn ook inblaasmachines die specifiek zijn ontworpen voor het installeren van hoogwaardige, multimode glasvezelkabels of monomode glasvezelkabels.

Onderdelen inblaasmachines

Een inblaasmachine bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder een luchtcompressor, een luchtfilter en een blaasunit. De luchtcompressor zorgt voor de nodige luchtdruk om de glasvezelkabels op hun plaats te houden tijdens de installatie. De luchtfilter zorgt ervoor dat de lucht die door de inblaasmachine wordt gebruikt, vrij is van stof en andere verontreinigingen. De blaasunit is het onderdeel van de inblaasmachine dat de kabels op hun plaats houdt.

 

IMG_4802
IMG_4800


Proces inblaasmachine

Het installeren van glasvezelkabels met een inblaasmachine is een complex proces, maar het biedt vele voordelen. Het gebruik van een inblaasmachine zorgt voor een snellere en efficiëntere installatie van glasvezelkabels. Bovendien wordt het risico op beschadiging van de kabels tijdens de installatie verminderd, waardoor de kwaliteit van de verbinding wordt verhoogd.

 

Voordelen gebruik van inblaasmachine

Een inblaasmachine biedt ook vele andere voordelen, zoals het verminderen van het aantal installateurs dat nodig is voor een installatie, het verminderen van de tijd die nodig is om de installatie te voltooien en het verminderen van de totale kosten van de installatie. Al met al zijn de 3 grootste voordelen van een inblaasmachine tijdens een glasvezelaansluiting:
 
 1. Snellere en efficiëntere installatie: Het gebruik van een inblaasmachine zorgt voor een snellere en efficiëntere installatie van glasvezelkabels, waardoor het proces van het aansluiten van glasvezel wordt versneld.

 2. Vermindering van beschadiging: Het gebruik van een inblaasmachine vermindert het risico op beschadiging van de glasvezelkabels tijdens de installatie, waardoor de kwaliteit van de aansluiting wordt verbeterd.

 3. Kostenbesparing: Het gebruik van een inblaasmachine vermindert het aantal installateurs dat nodig is voor een installatie, verkort de tijd die nodig is om de installatie te voltooien en vermindert de totale kosten van de installatie, waardoor het een kosteneffectieve oplossing is voor het aansluiten van glasvezel.

 

Meer glasvezeltechniek van CTNed

Communicatie Techniek Nederland is een professioneel en vakkundig bedrijf in de glasvezeltechniek, gevestigd in het noorden van het land. Zowel in Nederland als daarbuiten bieden wij onze diensten aan. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied. Meer weten over ons of onze projecten? Klik dan op één van onderstaande knoppen!

Bekijk meer nieuws

Hoe interessant is zakelijk glasvezel?

Hoe interessant is zakelijk glasvezel?

In Nederland wordt steeds vaker gebruik gemaakt van glasvezel voor bedrijven. Dit komt omdat glasvezel een aantal grote voordelen biedt ten opzichte van traditionele internetverbindingen zoals kabel- of ADSL-verbindingen. In deze blog bespreken we de vijf grootste voordelen van zakelijk glasvezel anno 2023.

Hoger snelheid en betrouwbaarheid

Glasvezel is betrouwbaarder dan andere verbindingen omdat het een veel hogere internet snelheid biedt. Dit maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens snel te versturen en te ontvangen, wat leidt tot minder kans op vertragingen en onderbrekingen. Bovendien is glasvezel minder gevoelig voor storingen door externe factoren zoals weersomstandigheden of elektromagnetische interferentie, dit in tegenstelling tot koper- of coax-kabels. Hierdoor is er minder kans op storingen of onderbrekingen in de internetverbinding.

Meer capaciteit

Glasvezel heeft een grotere capaciteit dan andere internetverbindingen. Dit betekent dat meerdere mensen tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de verbinding zonder dat de snelheid afneemt. Hierdoor is het mogelijk om veel meer taken tegelijkertijd uit te voeren. Tevens kan er hierdoor efficiënter gewerkt worden, met minder onderbrekingen. Kortom, glasvezel biedt een betrouwbaardere en stabielere verbinding dan andere internetverbindingen.
 

Toekomstvaste oplossing

Glasvezel is een toekomstvaste oplossing. De capaciteit en snelheid van glasvezel kunnen worden verhoogd door simpelweg de kabel te vervangen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om frequent een nieuwe internetverbinding aan te leggen. Bovendien is de groei van dataverkeer en online diensten sterk toegenomen in de afgelopen jaren, en deze trend zal zich de komende jaren voortzetten. Glasvezel is in staat om deze groei aan te kunnen, waardoor bedrijven in staat zijn om te blijven groeien en zich aan te passen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Kortom, glasvezel is een toekomstvaste oplossing omdat het de groei van dataverkeer aan kan, flexibel is en minder gevoelig is voor storingen.
 
CTNED-Busje
inblaastechniek-1
Distributiepunt lassen - CTNed

Meer beveiliging

Glasvezel biedt meer beveiliging dan andere verbindingen omdat het een fysiek afgescheiden verbinding is, die minder gevoelig is voor interferentie of hacking. Bovendien zijn glasvezelverbindingen vaak voorzien van encryptie en toegangscontrole, waardoor er minder kans is op datalekken of cyberaanvallen. Dit maakt glasvezel een veilige keuze voor bedrijven die gevoelige informatie verwerken.
 

Kosteneffectief

Hoewel glasvezel aanleg duurder is dan andere internetverbindingen op de korte termijn, is het op de lange termijn vaak een kosteneffectievere oplossing. Dit komt doordat glasvezel een grotere capaciteit en snelheid biedt, waardoor er minder kosten zijn voor bijvoorbeeld extra hardware of extra internetverbindingen. Zakelijk glasvezel is kostenbesparend omdat het een hogere internet snelheid biedt, waardoor werknemers efficiënter kunnen werken en dus kosten besparen. De grotere capaciteit van glasvezel zorgt ervoor dat meerdere mensen tegelijkertijd kunnen werken zonder dat de snelheid afneemt, wat leidt tot een betere productiviteit. Bovendien is glasvezel een toekomstvaste oplossing, waardoor er geen frequente vervanging of nieuwe investeringen nodig zijn. Glasvezel biedt ook een hoog niveau van beveiliging, waardoor er minder kans is op cyberaanvallen en datalekken. Hierdoor kan er op de lange termijn kosten bespaard worden.
 

Meer glasvezeltechniek van CTNed

Communicatie Techniek Nederland is een professioneel en vakkundig bedrijf in de glasvezeltechniek, gevestigd in het noorden van het land. Zowel in Nederland als daarbuiten bieden wij onze diensten aan. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied. Meer weten over ons of onze projecten? Klik dan op één van onderstaande knoppen!

Bekijk meer nieuws

Wat gebeurt er bij de aanleg van glasvezel?

Inblaastechniek CTNED

Wat gebeurt er bij de aanleg van glasvezel?

We ontkomen er niet aan, glasvezel. Naast de digitalisering, gebruik van apps en het rijden van elektrische auto’s is ook de aanleg van glasvezel een grote trend in ons land. We laten het meestal maar gewoon over ons heenkomen, er komt iemand aan de deur die komt schouwen, er wordt een kabel gegraven en even later wordt de kabel aangesloten in de woning. Maar is dit nou echt alles wat er gebeurt? In dit artikel vertellen wij alles wat er bij uw thuis en in de omgeving gebeurt wanneer er glasvezel wordt aangesloten.

Gebeurtenissen waar u niet voor thuis hoeft te zijn

Tijdens de start en de voorbereidingen hoeft u vrijwel niks te doen. U hoeft hier dan ook (meestal) niet voor thuis te zijn. Deze gebeurtenissen worden meestal in de volgende volgorde uitgevoerd:

1. In deze stap wordt de de glasvezelkabel in de straat gelegd. Hier worden de stenen uit de grond gehaald en kan het zijn dat er in de berm wordt gewerkt. U hoeft hier niet voor thuis of bij uw bedrijf te zijn, wel kan het zijn dat de auto aan de kant moet. Verder blijft uw huis altijd bereikbaar, de straat wordt namelijk niet afgezet in deze stap.

2. Nadat de kabel is aangelegd wordt hij doorgetrokken naar de woning. Er wordt met een speciale boor een smalle doorweg gecreëerd onder uw tuin, waar vervolgens de kabel wordt doorgeschoten. Ook hier hoeft u verder niet voor aanwezig te zijn of acties te ondernemen.

CTNED-Busje
inblaastechniek-1
Distributiepunt lassen - CTNed

Gebeurtenissen waar u wel voor thuis moet zijn

Nadat u de voorbereidende fase heeft afgerond, is het tijd om een vervolg te geven aan het proces omtrent uw glasvezelaansluiting. In de volgende fases wordt verwacht dat u thuis bent en u enigszins heeft ingelezen in de vervolgstappen zodat u niet voor verassingen komt te staan.

1. De eerste vervolgstap is het naar binnen brengen van de glasvezelkabel. Hierbij wordt een gat in de muur geboord, waar de kabel doorheen zal gaan. De plek waar naar binnen wordt geboord kunt u zelf bepalen. Vervolgens plaatst onze specialist een FTU in uw woning. Een FTU is een speciaal modem waar de glasvezelkabel uiteindelijk op wordt aangesloten.
 
2. Deze stap is alleen interessant voor mensen die ook een abonnement afnemen bij de provider. Hiervoor komt namelijk een specialist langs om de modem in te stellen zodat u prettig kunt inernetten. Wanneer dit allemaal is geïnstalleerd bent u helemaal klaar om gebruik te maken van het supersnelle netwerk.
 

Meer glasvezeltechniek van CTNed

Communicatie Techniek Nederland is een professioneel en vakkundig bedrijf in de glasvezeltechniek, gevestigd in het noorden van het land. Zowel in Nederland als daarbuiten bieden wij onze diensten aan. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied. Meer weten over ons of onze projecten? Klik dan op één van onderstaande knoppen!

Bekijk meer nieuws

Kwaliteitszorg CTNed!

Kwaliteitszorg CTNed!

Nooit was het leveren van kwaliteit zo belangrijk als tegenwoordig. Mede door strenge controles, hoge eisen van de consument en verschillende regels waar aan gehouden moet worden wordt kwaliteit steeds belangrijker. Kwaliteit kent tegenwoordig dus vele kanten. Bij CTNed wordt bij ieder project besproken hoe de kwaliteitszorg concreet en meetbaar wordt gemaakt. Kwaliteit staat immers zeer hoog in het vaandel bij ons. In dit artikel bespreken wij een aantal richtlijnen die wij aanhouden om altijd kwaliteit te leveren. 

Programma van Eisen (PvE)

Het programma van Eisen, ofwel PvE, wordt opgesteld zodra er in een bepaald gebied ontwikkelingen zijn omtrent glasvezel (in ons geval). Dit programma bevat de gewenste uitgangspunten die bij dit type project van toepassing zijn. Zo kan het PvE technische, financiële, kwalitatieve en kwantitatieve punten bevatten. In gesprek met de opdrachtgever wordt bepaald waar de opdrachtnemer zich aan moet voldoen om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

OTDR meting

Een Optical Time-Domain Reflectometer, oftewel OTDR, is een meetinstrument dat wordt ingezet om te controleren of een glasvezeltraject binnen de vooraf gestelde eisen functioneert. Met een OTDR kunnen wij bij eventuele storingen direct opsporen waar het probleem/breukje zich bevindt. Een OTDR stuurt korte lichtpulsen in een glasvezel en analyseert het licht dat terug ontvangen wordt als gevolg van verstrooiing en reflectie. Op de afbeelding zien we de OTDR in werking tijdens een meting.
 
Op deze manier garanderen onze vakmannen de kwaliteit van de door ons aangelegde glasvezelaansluiting! Benieuwd naar projecten waarbij wij dit indrukwekkende meetinstrument gebruiken? Bekijk dan hier onze projecten.
 

OTDR Meting CTNed

Hoge kwaliteit apparatuur

Aan de basis van een project is het van groot belang dat de voorbereiding volgens afspraken wordt uitgevoerd. Om het de monteurs zo gemakkelijk mogelijk te maken deze voorbereidingen in uitvoering te brengen, bieden wij top kwaliteit materialen. Het begint al bij de start, namelijk hoge kwaliteit bussen die goed gevuld/geordend zijn met de hoogste kwaliteit gereedschappen.

Doordat CTNed een aantal jaren geleden zeer veel nieuw apparatuur heeft aangeschaft, wordt het voor de monteur aantrekkelijker om bij en met CTNed te werken. Voor opdrachtgevers is het tevens net zo interessant, aangezien CTNed de opdrachtgevers ook ‘vertegenwoordigd’ in het werkveld. Bekijk hieronder een aantal voorbeelden van onze apparatuur!

 

 

Meer glasvezeltechniek van CTNed

Communicatie Techniek Nederland is een professioneel en vakkundig bedrijf in de glasvezeltechniek, gevestigd in het noorden van het land. Zowel in Nederland als daarbuiten bieden wij onze diensten aan. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied. Meer weten over ons of onze projecten? Klik dan op één van onderstaande knoppen!

Bekijk meer nieuws

3 redenen waarom glasvezel een betere keus is dan kabel!​

glasvezelnetwerk CTNed

3 redenen waarom glasvezel een betere keus is dan kabel!

Al jarenlang wordt er gediscussieerd over de kenmerken van het kabelnetwerk tegenover het ‘nieuwe’ glasvezelnetwerk. Ieder type netwerk heeft zo zijn eigen voordelen, maar welk van deze twee netwerken loopt anno 2022 aan kop wat betreft snelheid, stabiliteit en duurzaamheid? Dit en meer wordt in deze blog besproken.

1. Glasvezel van CTNed heeft een snellere internetverbinding

Glasvezel is dè oplossing als het gaat om een snelle en stabiele internetverbinding. Ten opzichte van het kabelnetwerk, bestaan er kabels die in de buurt komen van de snelheid van glasvezel, maar lopen nog altijd gigantisch achter op de uploadsnelheid. Zo is glasvezel nog altijd de koploper als het gaat om de uploadsnelheid. Dit komt mede doordat een glasvezelkabel bestaat uit glasfilamenten die functioneren als geleiders die duizenden gegevens tegelijkertijd over hele lange afstanden kunnen vervoeren.

2. Glasvezel is lager in stroomverbruik

Met glasvezel ben je verzekerd van een lager stroomverbruik ten opzichte van het kabelnetwerk. In een tijd waar prijzen de pan uit stijgen, is het juist extra prettig dat je met je glasvezelnetwerk bespaard op de kosten. Tevens blijven de aanbieders van glasvezel doorontwikkelen op het gebied van energiezuinigheid. Hierdoor ben je in de toekomst nog zuiniger bezig als het gaat om netwerkverbinding. Al met al is glasvezel dè oplossing voor een lager stroomgebruik. Ben je benieuwd hoe CTNed dit onder andere voor de Hondsrugtoren in Emmen heeft aangelegd? Bekijk dan hier het gehele project.

3. Glasvezel beschikt over een stabieler signaal

Door het verbeteren van de WIFI-verbinding wordt de kans op irritaties enorm verminderd. Zo blijkt uit een onderzoek van (KPN, 2021) dat een vijfde van de meerpersoonshuishoudens aangeeft dat er sinds de aansluiting op glasvezel minder irritaties in huis zijn. Dit alles heeft te maken met een stabieler signaal ten opzichte van het kabelnetwerk. Met de steeds verder toenemende beeldkwaliteit van de streamingdiensten, is stabiel signaal geen overbodige luxe.

Meer glasvezeltechniek van CTNed

Communicatie Techniek Nederland is een professioneel en vakkundig bedrijf in de glasvezeltechniek, gevestigd in het noorden van het land. Zowel in Nederland als daarbuiten bieden wij onze diensten aan. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied. Meer weten over ons of onze projecten? Klik dan op één van onderstaande knoppen!

Bekijk meer nieuws

3 redenen waarom glasvezel ideaal is voor thuiswerkers.

Glasvezel lassen CTNed

3 redenen waarom glasvezel ideaal is voor thuiswerkers!

Al enige tijd worden Nederland en de rest van de wereld behoorlijk dwars gezeten door Covid-19. Dit virus heeft er onder andere voor gezorgd dat thuiswerken het ‘nieuwe normaal’ is geworden. Deze omschakeling heeft behoorlijk wat voeten in aarde gehad onder de thuiswerkers. Zo moest er ineens een werkplek worden georganiseerd, werden de werkuren variabel en vergaderingen waren plotseling via Microsoft Teams. Maar, ondanks dat je al deze aanpassingen goed voor elkaar hebt, ben je nergens met een zwakke internetverbinding. Zonder goed internet valt tegenwoordig simpelweg niet (optimaal) thuis te werken. Wie dus optimaal wil thuiswerken, zal ook een supersnelle verbinding moeten hebben. In deze blog komen 3 voordelen aan bod van glasvezel voor de thuiswerkers.

1. Glasvezel van CTNed biedt een supersnelle internetverbinding

Glasvezel is dè oplossing als het gaat om een snelle en stabiele internetverbinding. Op moment misschien wel de grootste ergernis voor mensen die thuiswerken ZONDER glasvezel, een slechte verbinding. Je zit bijvoorbeeld midden in een belangrijke meeting en je hoort meerdere malen dat je niet goed verstaanbaar bent, dit is natuurlijk erg ongemakkelijk. Mede doordat bijvoorbeeld zoon of dochter online les heeft, vergt dit erg veel van de stabiliteit van jouw internetverbinding. Met glasvezel ben je in één keer van dit probleem af doordat je de snelheid krijgt die vooraf wordt beloofd. Ook op een stormachtige dag kun je gewoon gebruik blijven maken van het supersnelle internet, weersomstandigheden maken namelijk geen schijn van kans! Benieuwd welke partij je hiervoor in armen kunt nemen? Bekijk dan hier onze opdrachtgevers en neem gerust contact op!

2. Met glasvezel van CTNed heb je optimaal beeldkwaliteit

Met glasvezel ben je verzekerd van optimale beeldkwaliteit. Ten eerste is dit erg belangrijk tijdens de verbale communicatie met jouw collega of een relatie. Niks is zo vervelend dat je niet goed kunt zien met wie je een gesprek aan het voeren bent en al helemaal dat je niet kunt zien wat de non-verbale reactie is op bijvoorbeeld een voorstel. Al met al is glasvezel hierbij dè oplossing om continue goede beeldkwaliteit te hebben. Ben je benieuwd hoe CTNed dit onder andere voor de Hondsrugtoren in Emmen heeft aangelegd? Bekijk dan hier het gehele project.

3. Met glasvezel van CTNed heb je direct minder irritaties

Door het verbeteren van de WIFI-verbinding wordt de kans op irritaties enorm verminderd. Zo blijkt uit een onderzoek van (KPN, 2021) dat een vijfde van de meerpersoonshuishoudens aangeeft dat er sinds de aansluiting op glasvezel minder irritaties in huis zijn. Bij een op de zeven gebruikers is (ook) het humeur verbeterd. Als Nederlanders met een internetverbinding via glasvezel moeten kiezen, zou ruim de helft liever een dag zonder koffie zitten dan zonder glasvezel. Voor meer resultaten vanuit dit onderzoek kun je hier meer informatie vinden.

Over glasvezeltechniek van CTNed

Communicatie Techniek Nederland is een professioneel en vakkundig bedrijf in de glasvezeltechniek, gevestigd in het noorden van het land. Zowel in Nederland als daarbuiten bieden wij onze diensten aan. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied. Meer weten over ons of onze projecten? Klik dan op één van onderstaande knoppen!

Bekijk meer nieuws

3 voordelen van zakelijk glasvezel

3 voordelen van zakelijk glasvezel

Glasvezel, tijdens de meeste bijeenkomsten in dorpen en steden wel een onderwerp dat wordt aangesneden. Voornamelijk onder huishoudens is glasvezel bekend, maar hoe zit dat op zakelijk gebied? In deze blog komt naar voren wat de voordelen zijn van zakelijk glasvezel en waarom dit voor ieder bedrijf een extra toevoeging is.

In het bedrijfsleven draait alles om efficiëntie, snelheid en kwaliteit. Er wordt continu nagedacht op welke manier een bedrijf zo goed en snel mogelijk kan functioneren. Mede door deze factoren is zakelijk glasvezel een erg goede optie als toevoeging aan de bedrijfsvoering. Maar waarom zou je je als bedrijf moeten afvragen waarom je zakelijk glasvezel nodig bent? Denk hierbij aan de vele bestanden (MB’s) die worden gedeeld, de hoeveelheid collega’s die tegelijkertijd op het internet zitten en het idee dat je bedrijf stilstaat op het moment dat er geen internetverbinding is. Al deze factoren laten steeds meer bedrijven twijfelen om over te gaan tot zakelijk glasvezel. Om een goed beeld te geven van wat zakelijk glasvezel kan bieden, worden hieronder de grootste voordelen van zakelijk glasvezel besproken.

1. Zakelijk glasvezel biedt hogere internetsnelheden.

Met glasvezel is het mogelijk om internetsnelheden van wel 1G/bit per seconde te behalen. Hiermee zorgt u ervoor dat werknemers nog productiever en sneller aan het werk kunnen, je zorgt dat er geen frustraties omtrent het internet op kantoor zijn en bestanden kunnen razendsnel met elkaar gedeeld, gedownload en geupload worden. Een tevreden werkvloer is de basis, is het niet?

2. Een nog stabieler internet met zakelijke glasvezel.

Door het gebruik van glasvezel voorkomt u dat het internet zwakker wordt met bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Doordat glasvezel stabieler is, krijgt u ook een stuk minder last van storingen. Dit komt omdat glasvezel niet samenhangt met factoren van buitenaf. Ook hierdoor kan uw personeel continu door met de werkzaamheden, zonder dat het internet er continu uitvliegt.

"CTNed, ook zakelijk gezien de beste oplossing voor uw glasvezel!"

3. Zakelijk glasvezel is toekomstbestendig.

Zakelijk glasvezel heeft ook als grote voordeel dat het klaar is voor de toekomst. In een tijd waar steeds meer (grotere) documenten worden gedeeld per mail, WhatsApp of andere online platformen zorgt glasvezel ervoor dat deze bestanden snel te downloaden zijn. Daarnaast zullen steeds meer providers overgaan op glasvezel en de aansluitingen van COAX zullen afnemen. Zakelijk glasvezel zal in de toekomst alleen maar sneller en stabieler worden, waar het ‘normale’ internet langzaam zal achterblijven.

Over zakelijk glasvezel van CTNed.

Communicatie Techniek Nederland is een professioneel en vakkundig bedrijf in de glasvezeltechniek, gevestigd in het noorden van het land. Zowel in Nederland als daarbuiten bieden wij onze diensten aan. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied. Meer weten over ons of onze projecten? Bekijk dan hier onze projecten.

Bekijk meer nieuws

Verloop van een glasvezelaanleg

OTDR Meting CTNed

Het verloop van een glasvezelaansluiting!

In een tijd waar alles draait om kwaliteit en snelheid, is glasvezel één van de trends. Steeds meer huishoudens en bedrijven gaan over op glasvezel om de kwaliteit van internet en/of televisie te verhogen. Toch blijft het voor veel mensen onduidelijk wat er precies gedaan wordt voorafgaand aan de aansluiting van glasvezel. In deze blog leren wij u alles omtrent het verloop tijdens het aansluiten van glasvezel. 

Glasvezelaanleg door CTNed.

CTNed voert voor onder andere providers de aanleg van glasvezel uit. CTNed houdt zich bezig met het volledige proces tijdens de aanleg van glasvezel. Tijdens dit proces is het belangrijk dat er nauwkeurig en professioneel te werk wordt gegaan, hier legt CTNed dan ook de focus op. Het verloop van het aanleggen van glasvezel wordt verdeeld in 6 stappen, namelijk:

1. Schouwen

Schouwen betekent het bepalen van de locatie van het glasvezel modem in een woning. Bijna altijd is dit de plek waar het huidige modem ook hangt, bij veel woningen zit het modem in de woonkamer of in de meterkast. De taak van de schouwer is om te bepalen of de plek geschikt is voor het nieuwe glasvezelmodem. Naast het bepalen van de locatie van het modem is het ook de taak van de schouwer om de locatie waar de kabel de woning binnen komt te bepalen. Hiervoor proberen wij eigenlijk altijd bestaand ingangen te gebruiken.

Voordat wij onze verdere diensten gaan uitvoeren is het van belang dat de klant hiervoor akkoord geeft, het schouwen is dus erg belangrijk. Schouwen vindt vaak huis-aan-huis plaats, vaak worden projecten op grote schaal uitgevoerd. Op het moment dat de schouwer meerdere malen niemand aantreft laat hij/zij een kaart achter waar opstaat hoe een schouwafspraak gemaakt kan worden. Benieuwd voor welke projecten CTNed heeft mogen schouwen? Klik dan hier voor meer informatie.

2. Inblaastechniek

CTNed is gespecialiseerd in inblaasprojecten. Wij beschikken over een eigen inblaasteam, van alle gemakken voorzien. Onze monteurs kunnen alle denkbare glasvezel inblaasklussen uitvoeren. Ook het inblazen op grote schaal is geen probleem, wij hebben diverse haspelwagens en buizenwagens die alles mogelijk maken, bekijk hier bijvoorbeeld eens een aantal projecten. Al onze monteurs zijn in-house opgeleid en hebben jarenlange ervaring. CTNed kan op grote schaal inblaasprojecten uitvoeren, zowel in Nederland als in Duitsland.

3. Distributiepunt lassen

Een distributiepunt is het verdeelstation in de wijk die gekoppeld is aan een POP (Point of Presense), het is vergelijkbaar met een elektriciteitshuisje. Vanuit het distributiepunt worden de glasvezelkabels verdeeld naar de huizen. Een POP is het hoofdverdeelstation waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan, het is een knooppunt in een netwerk waar zich modems en servers van internetproviders bevinden. Wat wij doen is het aan elkaar lassen van glasvezelkabels, dit betekent dat twee verschillende kabels direct verbonden worden. De lassen worden afgewerkt met een lascassette, dit wordt vervolgens in een grondmof geplaatst.

“CTNED ONTZORGT VAN A TOT Z TIJDENS DE GLASVEZELAANLEG”

4. Huis- of bedrijfsaansluiting

Wij sluiten de glasvezelkabel in uw huis of bedrijfspand aan, dit doen wij door de kabel op de afgesproken locatie de woning in te brengen en vanuit daaraan te sluiten op het afgesproken punt. Precies zoals dat vooraf tijdens het schouwen is overlegd. Het moment van de aansluiting wordt altijd in overleg tussen met klant en CTNed gedaan. De huisaansluitingen worden vakkundig en professioneel uitgevoerd door de ervaren monteurs binnen CTNed. Benieuwd naar een aantal voordelen? Bekijk dan hier onze projecten omtrent huisaansluitingen!

5. POP-Centrale meting

Op het moment de glasvezelkabel is aangesloten is het van belang dat deze werkt. Dit test CTNed door middel van een POP-Centrale meting. Deze meting wordt uitgevoerd door twee van onze medewerkers, er wordt gecontroleerd of kabel onderweg niet gebroken of geknikt is. Dit wordt gedaan door een lichtstraal door de kabel te sturen, op het moment dat de lichtstraal van de POP naar de woning goed aankomt weten wij zeker dat de kabel optimaal functioneert.

6. Beheer en onderhoud

De aanleg van de glasvezelkabel was een ontzettende stap vooruit, echter komt er meer bij kijken dan enkel het aanleggen van de kabel. Beheer en onderhoud is erg belangrijk. CTNed is de specialist in het aanleggen, maar ook in het beheren en onderhouden van de kabel. Het onderhouden en beheren van de kabel wordt verdeeld in drie onderdelen; technische ondersteuning, contact met instemmingsverleners en monitoring. Technische ondersteuning houdt in dat wanneer er bijvoorbeeld een knik in de kabel zit, deze gerepareerd moet worden.

Het contact met de instemmingsverleners houdt in dat er met belanghebbenden regelmatig contact moet zijn. De kabels liggen in grote gebieden waar veel partijen iets over te zeggen hebben, communicatie is hier dus belangrijk. Monitoring is belangrijk om mogelijke problemen voor te zijn. Door gegevens en statistieken in de gaten te houden kun je problemen voorkomen. CTNed heeft op het gebied van beheer en onderhoud veel ervaring.

Bekijk meer nieuws

Glasvezeltechniek Nederland

CTNed Glasvezel

Glasvezeltechniek Nederland

Glasvezel is in Nederland een uiterst dunne vezel van glas die in staat is data te versturen met de snelheid van het licht. Dit vindt plaats doordat een laser op extreem hoge snelheid aan- en uitgaat, zodat er digitale gegevens worden doorgezonden. Dit proces lijkt in feite op morse, maar in het geval van de glasvezelkabel gaat het om enen en nullen. Glasvezelbekabeling heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele koperen lijnen. Zo biedt de glasvezelkabel een hoge bandbreedte en een lage demping. Daarnaast is deze technologie ruimtebesparend en niet gevoelig voor elektromagnetische storing. Deze gunstige eigenschappen maken de glasvezelkabel een aantrekkelijke optie, óók voor de utiliteitsbouw.

Doordat glasvezel een goede en betrouwbare overdracht van data heeft, zien we dit steeds vaker terug in het dagelijks leven. De verwachtingen van ons internet worden steeds hoger en het koper netwerk zit aan de grens van haar capaciteit. Door de tot nu toe onbeperkte capaciteit van glasvezel is deze voor vele soorten data geschikt. Denk bijvoorbeeld aan telefoon, internet, tv en bewakingscamera’s. Het belangrijkste voordeel van glasvezel in Nederland is de stabiliteit. Doordat glas geen goede geleider is zal het geen storing oppikken van andere bronnen denk hierbij aan voedingen of stroom kabels. Ook is het verlies van signaal bij glasvezel miniem waardoor grote afstanden overbrugt kunnen worden zonder dat dit extra apparatuur nodig is.

Enkele voorbeelden van glasvezeltoepassingen in Nederland zijn:

 • Streaming films kijken in HD kwaliteit
 • Heldere videoconferenties
 • Bewaking op afstand (bijvoorbeeld politie, brandweer, maar ook in de zorg)
 • Wereldwijde beeldtelefonie
 • Voice over IP (Internet telefoon)
 • Remote desktop (Thuiswerken)

Voordelen van glasvezel in Nederland

 • Een grotere overdrachtscapaciteit en betrouwbaarheid dan bij koperdraad of coaxkabel
 • Volledig immuun tegen praktisch alle soorten van storingen (EMC)
 • Niet onderheving aan corrosie
 • Bij het transporteren van licht door de glasvezel is er op geen enkel moment gevaar voor vonkvorming, zelfs in de meest explosieve omgeving  is er geen  risico op vuur. 
 • Geen gevaar voor elektrocutie
 • De smelttemparatuur van glas ligt op 1000ºC
 • Passief element
 • Goedkoop

Nadelen:

 • Zonder de coating, fragiel
 • Het aan elkaar lassen (splice) van glasvezels en het aansluiten van de kernen op de connectoren vraagt nog steeds de nodige vaardigheden en kennis

En daar zijn wij voor!

Bekijk hier een aantal afbeeldingen van het proces bij de aanleg van glasvezel in Nederland en Duitsland. Door onze gewaardeerde medewerkers wordt de aanleg uiterst professioneel verzorgt. Bekijk hier ook onze LinkedIn pagina voor de meest up-to-date informatie met betrekking op onze diensten.

Bekijk meer nieuws

Glasvezel heeft de toekomst!

OTDR Meting CTNed

Glasvezel heeft de toekomst!

 

Op dit moment is het niet weg te denken uit ons dagelijks leven, internet. Een product dat ieder moment doorgaat met innoveren. Glasvezel is de meest snelle vorm van internet en blijft voorlopig nog ongeëvenaard op het gebied van snelheid. Tegenwoordig leggen steeds meer investeerders en providers glasvezel aan, dit omdat bijvoorbeeld een ‘koperen’ aansluiting als eerste uitgezet zal worden. In deze blog worden een aantal vraagstukken omtrent glasvezeltechniek nader toegelicht. Waarom glasvezel de toekomst heeft wordt verder besproken. Zo worden ook de voordelen van glasvezel, reden om glasvezel aan te leggen, het gebruik van glasvezel en de wijze waarop glasvezel wordt aangelegd besproken.

Voordelen glasvezeltechniek

Het hebben van glasvezel heeft zeker een aantal voordelen. Om overzichtelijk te laten zien wat deze voordelen zijn en wat deze voordelen voor jou inhouden, zetten wij deze hieronder voor jullie op een rijtje.

1. Stabiel internet met glasvezel

Misschien wel de grootste ergernis van huishoudens ZONDER glasvezel, geen stabiele verbinding met het internet. Je zit net midden in een super goede Netflix serie of je hebt je maandelijkse MB’s (alweer) op en precies dan werkt de WIFI thuis voor geen meter. Met glasvezel ben je in één keer van dit probleem af doordat het de snelheid biedt die je wordt beloofd. Zo hebben ook de weersomstandigheden of elektriciteitskabels geen enkele invloed meer op jouw internet gebruikt, is dat even prettig!

2. Supersnel downloaden & uploaden met de glasvezeltechniek van CTNed

Bij een gewone kabelverbinding is de uploadsnelheid behoorlijk lager dan de downloadsnelheid. Bij glasvezel zijn deze twee snelheden helemaal gelijk aan elkaar. Net als met internet geldt ook hierbij, meer stabiliteit! Hierbij download je films, documenten of apps sneller dan ooit tevoren zonder last te hebben van een trage verbinding.

3. Constant hoge beeldkwaliteit met glasvezel

Dankzij de hoge kwaliteit van glasvezel geniet je continu van televisie kijken via internet (met meerdere apparaten). Door glasvezel is je beeldkwaliteit scherper met een hogere helderheid. Dit zal ervoor zorgen dat je nooit meer iets mist van je favoriete voetbalwedstrijd of een Formule 1 race.

“Liever een kastje teveel dan een glasvezelkabel te weinig!”

Hoe wordt glasvezel aangelegd?

Een veel voorkomende vraag, hoe wordt nou eigenlijk glasvezel aangelegd en wat moet ik hier zelf aan doen? Hieronder volgt een stappenplan hoe CTNed zorgt dat jij supersnelle glasvezel krijgt!

Stap 1: Er wordt door een aannemer bekeken wat de beste plek is om de glasvezelkabel op aan te sluiten. Ook is het hierbij van groot belang om te kijken waar de modem van het glasvezel wordt geplaatst. Wanneer er in de straat al een glasvezelnetwerk te vinden is, dan is dit allemaal al bepaald en wordt deze stap overgeslagen.

Stap 2: Wanneer er in de straat nog geen glasvezelnetwerk ligt, dan wordt deze eerst nog aangelegd. Bij de aanleg van glasvezel wordt een lange sleuf gegraven en in de straat doorgetrokken tot het einde. Vervolgens wordt er woning per woning een glasvezelnetwerk aangelegd, deze hoeft niet per se door iedereen gebruikt te worden en is later ook altijd nog aan te sluiten.

Stap 3: Nu de glasvezel voor de woning ligt en klaar is om aangesloten te worden, komt er een monteur van CTNed bij jou thuis om dit vakkundig aan te leggen. De kabel wordt via een mini gat in de voorgevel of via de kruipruimte naar binnen gebracht. Normaal gesproken komt de kabel uit in de meterkast waar hij vervolgens wordt aangesloten en afgewerkt in de FTU (het kastje).

Stap 4: Het is voor ons gigantisch belangrijk dat alles naar wens functioneert. Om deze reden lichten wij de kabels door vanuit een centraal punt om te kijken wat de kwaliteit is van de verbinding.

Stap 5: Tot slot brengen wij de klant op de hoogte van de uitgevoerde werkzaamheden en we laten alles keurig netjes achter ons om door te gaan naar de volgende in de straat!

Wie is CTNED?

Communicatie Techniek Nederland is een professioneel en vakkundig bedrijf in de glasvezeltechniek, gevestigd in het noorden van het land. Zowel in Nederland als daarbuiten bieden wij onze diensten aan. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied. Meer weten over ons of onze projecten? Klik dan op één van onderstaande knoppen!

Bent u opzoek naar een partij voor uw glasvezelaansluitingen en wilt u dat dit zo professioneel mogelijk gebeurt? Dan moet u bij CTNED in Emmen zijn. Wij sluiten uw glasvezel vakkundig en professioneel aan met ons team van specialisten. CTNED is gelokaliseerd in Emmen en is vanuit hier werkzaam in Noord-Nederland en omstreken.

Bekijk meer nieuws

Glasvezeltechniek Noord Nederland

Glasvezeltechniek Noord Nederland

Op het gebied van het aanleggen van grootschalige glasvezel projecten is CTNED de afgelopen jaren een grote speler geworden. Verschillende glasvezel projecten in Noord-Nederland zijn met succes uitgevoerd.

Communicatie Techniek Nederland

Communicatie Techniek Nederland is een vakkundig en professioneel bedrijf, dat zich in Noord-Nederland heeft gevestigd (Drenthe, Emmen). Ons werkgebied was altijd het Noorden van het land, echter is het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid met als gevolg dat we steeds vaker glasvezelprojecten in Duitsland en andere delen van Nederland hebben. Omdat de markt continu in beweging is, zijn wij dat ook. Wij staan open voor nieuwe ideeën, zijn gek op een uitdaging en maken gebruik van de nieuwste technieken in ons vakgebied.

Frisse wind door CTNED

Sinds 1 december 2020 waait er een frisse wind door de organisatie en is CTNed BV in handen van André de Haas (CEO). André was mede-eigenaar van het bedrijf Crosspoint en momenteel mede-eigenaar van Kemper logistiek (expeditie) en Wortmann milieutechniek (perscontainers). Andre komt van oorsprong uit de accountancy en kent van daaruit Mark Sulmann die als financiële man werkzaam is bij CTNed BV. Samen hebben ze plannen gemaakt voor de overname van CTNed B.V. welke op 1 december jl. een feit is geworden. Mark Sulmann (COO) zal de dagelijkse leiding voor zijn rekening nemen.

De laatste jaren is Communicatie Techniek Nederland als specialist in aanleg van ondergrondse glasvezelnetwerken gegroeid, zowel in omvang als in professionaliteit. Onlangs is er een hernieuwde werkmethodiek ontwikkeld tot een succesvol concept waarmee een verdere kwaliteits- en efficiëntieslag wordt gemaakt. Hiermee verbetert CTNed haar concurrentiepositie en worden opdrachtgevers nog beter bediend.

Bij CTNed zijn op dit moment zo’n 70 mensen werkzaam. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij ons welkom. Samen streven we naar een succesvol bedrijf waar eenieder met plezier werkt en zich kan ontwikkelen.

Bekijk meer nieuws